Verslag topontmoeting 26 mei

Op dinsdag 26 mei j.l. vond er in het gebiedskantoor van Feijenoord van de gemeente Rotterdam wederom een interessante Topontmoeting plaats. De patiënt stond centraal. 
 
Ilya Soffer, directeur van Iederin, belangenbehartiger van mensen met een beperking of chronische ziekte (www.iederin.nl) waarmee zij bijna 2 miljoen mensen vertegenwoordigd. Ilya beschreef de grote veranderingen in de zorg vanuit het cliëntperspectief. De veranderingen in de zorg gaan veel betekenen voor de gemeenten, maar uiteindelijk gaat hem om de grote veranderingen die op de gezinnen afkomen. Zij schetste een beeld, van hoe chronisch zieken en mensen met een beperking te maken hebben met enorme versnippering van zorgaanbod en een gebrek aan samenwerking tussen hulpverleners. Het komen tot échte samenwerking tussen partners ziet zij dan ook als een belangrijke randvoorwaarde.
 
Vervolgens werden er twee casussen gepresenteerd, één vanuit de ouderenzorg en één vanuit het wijkteam. Uit deze casussen werd duidelijk wat de gevolgen van de veranderingen van de afgelopen periode zijn voor patiënten en cliënten in Feijenoord.  Er kwamen vragen aan bod als: Hoe kunnen we als gezamenlijke partners een bijdrage leveren? En: Hoe kunnen we mensen een volwaardige plek geven in de samenleving?  Vanuit de zaal kwamen praktische handvatten, maar ook Ilya gaf aan om deze casussen mee te nemen. 
 
Ten slotte beschreef  huisarts Jan Galesloot zijn praktijkvoering als huisarts in Feijenoord. Waarbij hij zowel de ervaringen met de patiëntenpopulatie in Feijenoord beschreef, als de ontwikkeling van de totstandkoming van het Gezondheidscentrum Lijn 2.