Verslag Partnerdag 25 oktober 2016

Resultaten Samen één in Feijenoord 2016
Allereerst werden door middel van een presentatie, de belangrijkste resultaten van Samen één in Feijenoord voor 2016 gepresenteerd. Onder andere de verschillende netwerkbijeenkomsten en Topontmoetingen kwamen aan bod, maar ook werd ingegaan op specifieke activiteiten en projecten, zoals het Praktijkhuis ´t Slag en de Nationale Diabetes Challenge. 
 
Verbinding Samen één in Feijenoord - CJG & Forza
Ook was er aandacht voor de recente ontwikkelingen rondom Samen één in Feijenoord en het Centrum voor Jeugd en Gezin en Forza. Simon Wittenbols (manager CJG) gaf een toelichting op de verbinding van Samen één in Feijenoord met de opdracht rondom netwerkregie vanuit het CJG. Het vertrek van de netwerkregisseur van het CJG begin juli was voor hen de uitgelezen kans om de ruimte te benutten om de verbinding met het netwerk van Samen één in Feijenoord en de eigen organisatie verder vorm te gaan geven. Er is gestart met een proefperiode van 5 maanden waarin de ‘netwerk’-expertise van Samen één in Feijenoord ingezet wordt binnen het CJG én op die manier het netwerk van Samen één in Feijenoord wordt verstevigd. Vervolgens heeft Roderik Dubbeld (manager DOCK Feijenoord) een toelichting gegeven op de opdracht die Forza heeft gekregen voor het opzetten van een coöperatief samenwerkingsverband. In Feijenoord is besloten om deze opdracht onder te brengen bij Samen één in Feijenoord.
Twee mooie voorbeelden die laten zien dat het bestaande netwerk zoveel mogelijk wordt benut, en die tevens tonen dat Samen één in Feijenoord een nog steviger basis krijgt.
 
Eerst daten… dan eten!
Vervolgens was het tijd om elkaar beter te leren kennen. Aan de hand van een aantal vragen gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek! Er ontstonden mooie nieuwe verbindingen en aanwezigen vonden de 5 minuten steeds veel te kort. Gelukkig was er ook tijdens een heerlijk hapje te eten ruimte om verder met elkaar in gesprek te gaan.
 
Plannen voor 2017
Na het eten waren er zes verschillende workshopstafels waaraan de aanwezigen met elkaar in gesprek konden gaan over de rol van Samen één in Feijenoord. De workshops hadden de volgende thema’s:
 
1. Hoe verduurzamen we het netwerk Samen één in Feijenoord?
2. Zorg en ondersteuning voor ouderen
3. Kinderen… Je zou er de zorg maar voor hebben!
4. Aanpak problematische schulden in Feijenoord
5. Mentale gezondheid
6. Hoe komen we op Gezond Gewicht?
 
Deze thema´s werden uitgewerkt aan de hand van de dromen die we voor Feijenoord hebben, de activiteiten die al worden uitgevoerd en het benoemen van de gewenste rol van Samen één in Feijenoord. Er is hard gewerkt en veel uitgewisseld. De aanwezigen waren enthousiast en er was veel energie!
De tafelvoorzitters gaan de uitkomsten verder uitwerken en aan de hand daarvan zal het jaarplan van Samen één in Feijenoord voor 2017 worden opgesteld.
 
Mocht je ideeën hebben, of een bijdrage willen leveren: altijd welkom! Neem dan even contact op met Annamarie van der Velden (avdvelden@gezondopzuid.nl).