Samenwerkingsprojecten

Het netwerk Samen Eén in Feijenoord is betrokken bij verschillende (deel)gemeentelijke projecten. Hierdoor  kregen deze projecten een goede basis binnen de deelgemeente of werd    er  meer     bekendheid    gegeven    aan   en    draagvlak   gecreëerd    voor   de    diverse projecten.

Omdat   iedereen   elkaar  via   het   netwerk van   Samen   Eén   in   Feijenoord   kent,
wordt    er   snel  geschakeld,    verbindingen     gemaakt    en   geparticipeerd.