Projecten

Om de visie van Samen Een in Feijenoord gestalte te geven vinden er deelprojecten plaats. Hierbij zijn diverse deelnemende organiaties betrokken. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar projecten die aansluiten bij de visie van het project Samen Een in Feijenoord alswel de visie en mogelijkheden van de betrokken organisaties.

De deelprojecten die op dit moment actueel zijn: