De Stuurgroep

De leden van de Stuurgroep worden benoemd door de voorzitter van de Stuurgroep. Dit is tevens de
voorzitter van de Raad van Bestuur van Gezond op Zuid. De Stuurgroep draagt, in samenspraak
projectcoördinator, nieuwe kandidaten aan.
De leden van de Stuurgroep zijn vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren die over de
grenzen van hun eigen domein kunnen en willen kijken en zijn de vertegenwoordigers uit de volgende sectoren:
 • 1ste lijn, Annemiek Beukman (Bestuurder Gezond op Zuid), is tevens voorzitter
 • Welzijn, Caroline van Jaarsveld (Projectleider Humanitas Welzijn Feijenoord)
 • Ouderenzorg, Bob Huiskamp (Manager Laurens Thuiszorg)
 • Jeugdgezondheidszorg, Jantine Slinger ( Manager CJG Feijenoord)
 • Onderwijs, Peter Siemann (Adviseur Onderwijs en Kwaliteit, Albeda College)
 • Onderwijs, Henk Rosendal (Lector Gezonde Wijk, Hogeschool Rotterdam)
 • Mensen met een beperking/psychosociale problematiek, Paul van Rijswijk (Accountmanager Pameijer)
 • Gemeente Rotterdam, Pytrik van der Lugt (gebiedsadviseur NRW Feijenoord)
 • Ziekenhuizen: Coralien Vonk (Relatiemanager 1ste lijns zorg, Ikazia ziekenhuis)
 • Ziekenhuizen: Pieter de Jonge (Relatiemanager 1ste lijns zorg, Maasstad ziekenhuis)
Taken:
 • Invulling geven aan het jaarplan Samen één in Feijenoord, 2018
 • Tactische en operationele uitvoering van het jaarplan;;
 • Het in kaart brengen en bespreken van de ontwikkelingen in de verschillende sectoren;
 • De agenda bepalen;
 • Vormgeven van Topontmoetingen;
 • Onderzoeken mogelijkheden voor nieuwe projecten;
 • Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden binnen het gebied Feijenoord;
 • Vorming van nieuwe project- werk- en themagroepen;
 • Prioriteren, beoordelen, fiatteren, ondertekenen en borgen van projectvoorstellen;
 • Sturing geven aan het functioneren van het netwerk;
 • Eén maal per jaar verantwoording afleggen aan het Bestuurlijk Overleg
Taken voorzitter:
 • Toezicht op uitganspunten;
 • Bespreken en/of bijsturen van de activiteiten binnen het netwerk of het functioneren van het
 • netwerk zelf;
 • Het aanwenden van bestuurlijke kracht voor het creëren van commitment;
 • Verantwoordelijk voor de continuïteit van het project;
 • Geeft functioneel leiding aan projectcoördinator en projectsecretaresse;
 • Verantwoordelijk voor de bekendheid van het project richting externe partijen;
 • Verbinding met het Bestuurlijk Overleg.

De stuurgroep stelt een huishoudelijk reglement op waarin de rollen en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd en komt minimaal 4 x per jaar bijeen.
 
What do you want to do ?
New mail