De Projectorganisatie


Om de partijen in het netwerk van Samen één in Feijenoord te ondersteunen en faciliteren, is er
coördinatie nodig. Deze coördinatie bestaat uit een projectcoördinator, secretariële ondersteuning,
en financiële ondersteuning. Zij leggen (samen met de stuurgroep) verantwoording af over de
Jaarplan Samen één in Feijenoord,
Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van stuurgroepbijeenkomsten, topontmoetingen, netwerklunches, nieuwsbrieven, werkconferenties en de website. Daarnaast heeft de projectorganisatie een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol in de ontwikkeling van gezamenlijke projecten, het aanvragen van eventueel aanvullende subsidies en het leggen van verbindingen tussen organisaties en mensen.

Projectcoördinator
 • Onderhouden netwerk door middel van persoonlijke gesprekken, leggen van contacten en verbindingen en het zoeken en binden van nieuwe netwerkpartners
 • Levert secretariële en logistieke ondersteuning aan de projectmanager en de
 • stuurgroep
 • Coördineert en organiseert stuurgroep vergaderingen en Topontmoetingen
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van de nieuwsbrief
 • Verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website
 • Verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van initiatieven en projecten die netwerkpartners gezamenlijk oppakken
 • Verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele subsidies

Projectsecretariaat
 • Levert secretariële ondersteuning aan de projectcoördinator
 • Ondersteunt in het bijhouden van de website, het versturen van mailings en nieuwsbrieven en het maken van afspraken
 • Agendabeheer voorzitter stuurgroep
 • Financiële ondersteuning
 • Verantwoordelijk voor financiën in breedste zin
 • Opstellen begroting
 • Financiële verantwoording