Het Bestuur

Het Bestuurlijk Overleg komt in beginsel twee maal per jaar bijeen.

Samenstelling
Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit vier leden, ondersteund door de projectorganisatie. Dit zijn
bestuurders vanuit de verschillende sectoren van het netwerk:
 • 1ste Lijn – Annemiek Beukman (Bestuurder Gezond op Zuid) – voorzitter,
 • verantwoordelijk voor werkgeverschap en organisatie vehikel.
 • Ouderenzorg – Geertje Morée van Cappellen, Directeur Laurens domein Thuiszorg
 • LVB en GGZ – Arend Vreugdenhil (Bestuurder Pameijer)
 • Onderwijs – Anky Romeijnders (Branchedirecteur Onderwijs en Welzijn, Albeda)

Haar voornaamste taken zijn:
 • Strategische slagkracht;
 • Toezicht op uitgangspunten Samen één in Feijenoord;
 • Goedkeuren begroting en verantwoording over uitgaven, inclusief jaarverslag;
 • Het bespreken en of bijsturen van de activiteiten binnen het netwerk en of het functioneren van het netwerk zelf;
 • Het aanwenden van haar bestuurlijke kracht voor:
  • Het creëren van commitment binnen het gebied en de sector;
  • Het versnellen van de beoogde veranderingen en het wegnemen van belemmeringen voor samenwerking en innovatie binnen de regio.
 • Het eventueel wijzigen van afspraken met betrekking tot de samenwerking in het netwerk, zoals neergelegd in de samenwerkingsafspraken, als de samenwerking daarmee gebaat is;
 • Borging van innovaties na afronding van projecten;
 • Verantwoordelijk voor werkgeverschap projectorganisatie en organisatie vehikel.
 
What do you want to do ?
New mail