Over Samen één in Feijenoord

SEF is een Netwerk van 34 organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen en onderwijs, met als doel de gezondheid en de kwaliteit van leven van de inwoners van deze deelgemeente te verbeteren. Opgericht in 2007 op initiatief van onder meer zorg- en welzijnsinstellingen.

Het netwerk functioneert nu meer dan 10 jaar
Samen één in Feijenoord: over gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van Feijenoord
Feijenoord telt bijna 74.000 inwoners verdeeld over acht wijken. De sociaal economische status van de inwoners is laag. Naast lage opleiding en hoge werkloosheid zijn er problemen op het gebied van sociale binding, huisvesting en veiligheid. Ook de gezondheidssituatie is ongunstig. Er is sprake van grote multi-problematiek. Tweederde van de inwoners is van niet-westerse afkomst, meer dan 35 procent is laaggeletterd.

In Feijenoord zijn veel organisaties actief op het gebied van zorg, welzijn, wonen en onderwijs. Omdat zij elkaar hierbij regelmatig tegenkwamen, besloten zorgaanbieders, een onderwijsinstelling en de gemeente in 2007 nauwer te gaan samenwerken. Hiertoe richtten zij het netwerk Samen één in Feijenoord op. Missie is de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van Feijenoord te verbeteren, vanuit de overtuiging dat hiervoor structurele aandacht nodig is voor de mens in zijn geheel - lichamelijke én psychische gezondheid, wonen, werk & activiteiten, sociale relaties, financiën en zingeving. Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 34 grote en kleinere organisaties.

Binnen het netwerk staat het delen van kennis en vaardigheden centraal door het organiseren van netwerklunches, minicongressen (Topontmoetingen), werkconferenties en het uitbrengen van nieuwsbrieven. Daarnaast worden samenwerkingsprojecten opgezet. Zoals wandelen in de wijk voor bewoners met diabetes; een activiteit met een positieve invloed op de gezondheid maar ook op de sociale relaties. Ander voorbeeld is de coffee-corner in ‘t Slag, waarin onder meer een gezondheidscentrum, bibliotheek en kinderopvang is gevestigd. Hier werken medewerkers met een verstandelijke beperking die cliënt zijn bij Pameijer, begeleid door het Albeda College. Zo wordt steeds gezocht naar manieren om van 1 + 1 = 3 te maken.