Bijeenkomsten

Door het project Samen Een worden bijeenkomsten georganiseerd. Dit om het netwerk te versterken. Om elkaar te vinden moet je met elkaar treffen en met elkaar in gesprek. Er wordt op de bijeenkomsten gezocht naar samenhang en verbindingen tussen de deelnemende organisaties op actuele thema's.