Albert Jan Kruiter weer in Rotterdam

Albert Jan Kruiter weer in Rotterdam


Na een zeer geslaagde Topontmoeting van Samen één in Feijenoord op 24 maart j.l., waar Albert Jan Kruiter een mooi betoog hield op zijn visie op Publieke Waarde, is er bij de partners veel enthousiasme ontstaan om daarmee verder te gaan.

Op woensdag 1 juli kwam Albert Jan daarom nogmaals naar Rotterdam, ditmaal sprak hij, met een prachtig uitzicht, op de 40ste etage van de Rotterdam. Albert Jan is oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden, waar met publieke innovaties oplossingen worden gezocht voor de problemen in het sociale domein. Een voorbeeld daarvan is een privaat gefinancierde gevangenis (http://www.publiekewaarden.nl/).

Albert Jan Kruiter heeft veel onderzoek gedaan multi-problem gezinnen. Hiervoor kwam hij bij een bewoner thuis, waar 48 instellingen over de vloer kwamen, die gezamenlijk 269.000 euro verdienden aan deze bewoner. Zijn proefschrift schreef hij over de ontwikkeling in de zorgkosten.
Na een geschiedenisles, waarin Albert Jan de zaal meenam langs Socrates, Plato en Aristoteles kwam hij via Tasitus de Middeleeuwen en de Renaissance uit bij de kern van zijn verhaal: het centraal stellen van de Publieke Waarde:


Hij pleit daarmee voor het leveren van maatwerk, ook omdat de Grondwet zegt: ‘We moeten gelijke gevallen, gelijk behandelen, en ongelijke gevallen, ongelijk behandelen’. Het probleem is vaak dat mensen niet willen dat anderen beter worden behandeld dan zijzelf. Echter als we proberen om niet alleen ‘legitimatie’ centraal te stellen, maar ook naar ‘rendement’ en ‘betrokkenheid’ kijken, komen we tot oplossingen die financieel gunstiger zijn en waarmee de betrokkenheid van de bewoner wordt vergroot.

Na de pauze was er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over casuïstiek en de mogelijkheden en onmogelijkheden om in Rotterdam met dit gedachtengoed aan de slag te gaan. Albert Jan benadrukte dat zeker in deze tijden, waarin veel veranderd, het observatievermogen van de uitvoerders van het grootste belang is. Zij moeten beleidsmakers en politici voeden met wat in de uitvoering gebeurt. En als bepaalde incidenten vaker voorkomen (‘ouders die hun kinderen met schulden uitschrijven’) moet daar geen maatwerk op worden geleverd, maar moet daar beleid op worden geschreven.

Albert Jan sloot de ochtend af met de voorspelling dat over een aantal jaren er een steeds grotere scheiding komt tussen een hele kleine groep die écht maatwerk zal ontvangen, en een grotere groep die veel meer zelf zal gaan (moeten) doen. Het was voor de aanwezigen een zeer inspirerende ochtend. Na de zomer zal een vervolgtraject worden ingezet waarmee we in de wijken aan de slag willen met het gedachtegoed van de Publieke Waarde.